משרד הבריאות מעדכן כי חובת הבידוד למי שמתגורר עם מאומת לקורונה - מבוטלת


תמונה נושאית הודעה בנושא קורונה

עדכוני קורונה

משרד הבריאות מעדכן כי חובת הבידוד למי שמתגורר עם מאומת לקורונה (כולל ילד מאומת עד גיל 12 או חסר ישע) או מלווה אדם מאומת - מבוטלת/

מאומת לקורונה עדיין מחויב בבידוד!

המקרים בהם נדרש בידוד, וחובה זו אינה מבוטלת לגביהם:

  1. מאומת לקורונה - כלומר, קיבל תוצאה חיובית בבדיקת קורונה מוסדית או PCR.
  2.  אדם שקיבל הוראה מיוחדת ממערכת הבריאות להיכנס לבידוד - במקרים מיוחדעם מי שבא במגע הדוק עם חולה מקבל הוראה פרטנית מרופא מחוזי, מראש שירותי בריאות הציבור או מנכ"ל משרד הבריאות.

לידיעתכם.