סיבות לגאוה, ביום העצמאות ה-74 למדינת ישראל


תמונה נושאית בנימין זאב הרצל על רקע נוף דרום השרון והכיתוב 74 סיבות לגאווה בדרום השרון

סיבות לגאוה, ביום העצמאות ה-74 למדינת ישראל

סקר שנערך ע״י תנועת פנימה בדק מהם הדברים שהישראלים הכי גאים בהם. ע״פ הסקר כ־66% גאים בצה"ל, 47% גאים בהצלחת היי־טק הישראלי, כ־39% גאים בערבות ההדדית שהתגלתה בשנתיים האחרונות מאז התפרצות הקורונה, וכ- 24% גאים בתעשייה ובחקלאות.

הנה כמה סיבות טובות לגאווה בחלקת האלוהים הקסומה שלנו בדרום השרון:

ערכיות ילדינו – כ-80% מבני הנוער שלנו חברים ב- 7 תנועות נוער הפעילות אצלנו במועצה. 33% מבני הנוער שלנו מתנדבים לשנת שירות או מצטרפים למכינה לפני גיוסם הצבאי. אנחנו רשות מובילה באחוזי הגיוס לצה"ל, ובמקום הראשון(!) בקרב נשים במועצות אזוריות בגיוס לצה״ל ושירות משמעותי.

חינוך - תלמידי המועצה הם במקום ה-9 מכל הרשויות בארץ באחוז הזכאות לבגרות עם 91% זכאות.

ערבות הדדית - 900 תושבות ותושבים התנדבו השנה במסגרות שונות בקהילה. בנוסף, סטודנטים מדרום השרון תרמו 8,400 שעות השנה במסגרת התנדבות בקהילה.

שמירה על הירוק של כולנו - המועצה שלנו גובלת ב-24 רשויות, רובן עירוניות, להם אנחנו מהווים עורף חקלאי ואקולוגי. מעל 90% מהשטחים החקלאיים במועצה מעובדים. אנחנו שומרים עליהם ועל השטחים הפתוחים מפני פיתוח לא מידתי ולא הכרחי, למעננו ולמען ילדינו.

חג עצמאות שמח!