בשיירת נופלים ארוכה עד כאב, נמצאות תמונותיהם ושמותיהם של חללי דרום השרון


ראש המועצה אושרת גני גונן נושאית דברים בערב הזיכרון שרים געגוע

בשיירת נופלים ארוכה עד כאב, נמצאות תמונותיהם ושמותיהם של חללי דרום השרון. לכל אחד מהם סיפור, לכל אחד משפחה שהותיר.
כדי שהמחיר היקר ששילמו אהוביכם לא יהיה לשווא, כדי שנוכל להביט בעצמנו ולומר שאכן "כל ישראל ערבים זה לזה" – אנו מחויבים לטפח את הסבלנות והסובלנות, להעלות על נס את ערך ההתנדבות ואת עשיית המתנדבים; להדביר מתוכנו את השיח המפלג והמסית, גם בימים של סערות פוליטיות ושל ויכוח ציבורי נוקב. ולקיים שלום אמת בתוכנו פנימה.

כפי שכתב הסופר דוד גרוסמן בהספד לבנו אורי:
״הלוואי ונצליח לחלץ את עצמנו מן האלימות והאיבה שחלחלו כל כך עמוק אל כל מערכי חיינו. הלוואי שאת האהבה והסולידריות שאנחנו מקבלים ונותנים בימי אסון, נדע לתת אלה לאלה גם בזמנים אחרים. הלוואי ונדע להיות קצת יותר עדינים זה אל זה. זה אולי המשאב הלאומי הייחודי ביותר שלנו. זה אוצר הטבע האנושי הגדול שלנו״.

על המשאב הזה כולנו מחויבים לשמור מכל משמר.
זוהי דרכנו להיות ראויים לצוואתם של הנופלים.
זוהי דרכנו לתת לארץ הזו, ארץ המצבות והאבנים הדוממות,
את טעם החלב והדבש שהיא זכאית לו.

יהי זכרם של חללינו-יקיריכם ברוך.
לא כבה ולא יכבה נרם.
זוהי שבועתנו.

מתוך דברי ראש המועצה בערב "שרים געגוע" לזכרם של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תושבי המועצה.

מופע מוזיקלי בערב הזיכרון שרים געגוע בדרום השרון4

מופע מוזיקלי בערב הזיכרון שרים געגוע בדרום השרון4

שירה בערב הזיכרון שרים געגוע בדרום השרון

ערב שרים געגוע לזכרם של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תושבי המועצה