ניצחון לטבע ולירוק של כולנו!


צילום אווירי של מטעי האבוקדו של היישוב צור נתן

(צילום: גיל ירימי)

ניצחון לטבע ולירוק של כולנו!

בתום מאבק ממושך של המועצה, החליטה ועדת הגבולות של משרד הפנים להמליץ לשרת הפנים להותיר את מטעי האבוקדו של צור נתן, פנינת חמד ירוקה צמודה לנחל אלכסנדר, בשטח דרום השרון. בכך דחתה הועדה את בקשת המועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל ומשרד השיכון לספח את השטח ולבנות עליו.

מדובר בהחלטה תקדימית חשובה ובבשורה משמעותית לעתיד החקלאות בישראל ולמעמדו של הטבע במרכז הארץ.
נמשיך ונפעל להכרזת השטח יחד עם שטחים ירוקים נוספים סביבו כגן לאומי, ובכך נבטיח לתמיד כי ההחלטה החשובה שהתקבלה תישמר. 

בנוסף, המליצה הועדה להותיר את צור יצחק בתחום המועצה האזורית דרום השרון. הועדה המליצה למשרדי הממשלה הרלוונטיים לתקצב את התפתחות הישוב ולאפשר לדרום השרון להקים עוגנים כלכליים נוספים שיאפשרו לצור יצחק להתפתח ולהגיע לעצמאות כלכלית.

אנחנו גאים להיות מועצה המהווה את הריאה הירוקה של מרכז הארץ ושומרת על השטחים והחקלאים מפני פיתוח לא מאוזן. נמשיך ונפתח את ישובי המועצה למען רווחת כל תושבינו.