ישיבת מליאת המועצה מיום 10/01/22- שידור בפייסבוק המועצה


דרום השרון - משדרים ישיר אליכם
ישיבת מליאת המועצה לחודש ינואר 2022
לצפייה בפייסבוק לייב