חוק הפיקדון על מכלי משקה גדולים נכנס לתוקף!


ב-1 בדצמבר 2021 זה קורה
חוק הפיקדון על מכלי משקה גדולים נכנס לתוקף!

עקב הרחבת "חוק הפיקדון" לבקבוקי פלסטיק של 1.5 ליטר, אנו נפרדים ממתקני מיחזור הבקבוקים ברחובות היישובים.
החל מ 1.12.21 תכנס לתוקף החלטת המשרד להגנת הסביבה לפיה יחויבו בדמי פיקדון (רוב) מיכלי המשקה הגדולים של 1.5, בנוסף לבקבוקים הקטנים.

הציבור יוכל לקבל את הפקדון ששולם ברשתות המזון, לאחר החזרת המיכל בדומה למנגנון הקיים היום בנוגע לבקבוקי זכוכית ובקבוקי פלסטיק קטנים. מי שלא מזדכה על הבקבוקים יכול להשליך אותם בפחים הכתומים.

לצורך כך המועצה האזורית דרום השרון הגבירה את מספר הפינויים של הפח הכתום, כדי לאפשר לכם למחזר יותר ובנוחות. 

מודעה גרפית ב-1 בדצמבר חוק הפיקדון נכנס לתוקף