מתחם בדיקות הקורונה נסגר


לתשומת לבכם

מתחם הבדיקות שפעל בחניית המועצה נסגר עד להודעה חדשה.