הודעה חשובה: חיסוני הקורונה שתוכננו למחר (2.9) בוטלו


הודעה חשובה

חיסוני הקורונה שתוכננו למחר (2.9) בוטלו.
על מועד חדש תבוא הודעה.