שומרים על הריאות הירוקות בדרום השרון


פעילות לילדים בנושא סביבה

שומרים על הריאות הירוקות

בחודשים האחרונים קיימנו במועצה פעילויות רבות והדרכות, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והיחידה לאיכות הסביבה בשרון, בנושאי השמירה על הניקיון במרחבים הפתוחים ברחבי המועצה.

אז מה עשינו? ראינו הצגות עברנו הדרכות ניקינו יערות ומרחבים פתוחים.

היה כיף, משמעותי ומלמד. הבנו קטנים וגדולים כי כל אחד יכול לתרום לסביבה של עצמו ושל כולנו ביחד

רק כך יוצרים שינוי אמיתי.

דרום השרון - שומרים על הירוק של כוחנו.

הדרכה לתלמידים בנושא שמירה על הניקיון

פסולת שנאספה במרחב דרום השרון

ילדים בפעילות איסוף פסולת