כנס דרום השרון בנושא זכויות מגורים ותעסוקה בנחלה


כנס בנושא זכויות מגורים ותעסוקה בנחלה – דרום השרון

הכנס יתקיים ביום רביעי | 7.7.21 | בשעה 18:00 | באולם הכנסים בקומה 1- בבניין המועצה האזורית דרום השרון.

משתתפים:

  • עו"ד עמית יפרח, מזכיר תנועת המושבים בישראל המושבים – החלטות רמ״י (רשות מקרקעי ישראל) בנושא זכויות מגורים ותעסוקה חלופית בחלקת המגורים במושב
  • ניצן מקובר, שמאי מקרקעין – היבטים שמאיים של החלטות רמ"י
  • תמי גלס, מהנדסת הועדה המקומית – התשתית התכנונית במועצה.
הרשמה במייל: meital@dsharon.org.il | טל: 03-9000522

הנחלה תמונה נושאית