עדכון המועצה האזורית דרום השרון ליום 20.5.21


הודעה חשובה

עדכון – הערכת מצב 
דוברות המועצה אזורית דרום השרון 
יום חמישי |  20.5.21 | שעה 10:00


היום ה-11 למבצע "שומר חומות", להלן מספר עדכונים: 

  • enlightenedבטחון במהלך היממה האחרונה לא נרשמו הפרות סדר ואירועים חריגים באזורינו.
    המועצה תמשיך לתגבר את הצירים באזורי החיכוך לרבות, אבטחה בשעות היום בכניסה ליישובי גוש חורשים, שדי חמד וצור יצחק, אבטחה במספר גנים בצור יצחק. 
  • enlightenedהתראת בטחון יש להימנע מכניסה לכפרים ולערים סמוכות 
  • enlightenedבהתאם להנחיות פיקוד העורף כל האירועים והפעילויות השונות במועצה ובכל היישובים מבוטלים.
  • enlightenedחינוך הנחיות פיקוד העורף ומשרד החינוך יעודכנו במהלך היום, אנו נעדכן מייד עם קבלת העדכונים מחדר מצב. 
    בחינות הבגרות המתוכננות במתמטיקה מתקיימות כסדרן במרחבים מוגנים בבתי הספר עמי אסף וירקון. 
  • enlightenedתברואה שגרת עבודה סדירה לרבות כל סוגי הפינויים.

הקו החם של האגף לשירותים חברתיים לשרותכם : 053-3586168
הקו החם של השירות הפסיכולוגי החינוכי: 053-7152702

 מוקד המועצה זמין לשירותכם 24/7
 אנו נמשיך לעדכן במידת הצורך.

שימרו על עצמכם ועל הנחיות פיקוד העורף.
ביחד נעבור את הימים הקשים האלו בשלום.