וותיקות וותיקי המועצה, תושבים מרותקים ומבודדים, אנחנו איתכם גם בסגר השלישי


גם בסגר השלישי אנחנו אתכם

וותיקות וותיקי המועצה, תושבים מרותקים ומבודדים,   
אנחנו איתכם גם בסגר השלישי.  
לתרופות עד הבית: גל- 050-4225677
עמותת אחים והאגף לשירותים חברתיים.