עשרות פרצות בגדר ההפרדה, "זה יכול להפוך לאירוע לאומני"