סיכום ישיבת המליאה האחרונה של המועצה מיום 14.09.20


תושבות ותושבים יקרים,

מצורף סיכום ישיבת המליאה האחרונה של המועצה, שהתקיימה ב 14.9 הכולל את סקירת ראש המועצה, החלטות המליאה שהתקבלו והתב״רים (תקציבים בלתי רגילים) שאושרו.

סיכום מליאת המועצה מתאריך 14.09.2020.pdf