דרום השרון - נוסעים בטוח לבית הספר


תלמידות ותלמידים יקרים,
לפניכם כמה דברים חשובים שנלמד ונעשה, 
כדי שניסע ונחזור בהסעות בשלום.

דרום השרון - נוסעים בטוח לבית הספר