תוכנית בתי הספר של החופש הגדול תמשיך בפעילותה כמתוכנן עד ה-6.8


תוכנית בתי הספר של החופש הגדול, אליה רשומים במועצה האזורית דרום השרון כ-3300 ילדי גן ובית הספר תמשיך בפעילותה כמתוכנן עד ה-6.8.

לשמחתנו קיבל אתמול ראש הממשלה את עמדת מרכז השלטון המקומי בישראל ומרכז המועצות האזוריות שלא לסגור את מסגרות בית הספר והגנים של החופש הגדול יחד עם עמדת משרד החינוך והסכמת משרד הבריאות.

להחלטה זו חשיבות גדולה לצורך המשך מסגרת יציבה, חינוכית וחברתית לילדינו ולצורך היכולת של ההורים לצאת לעבודה ולא לדאוג לפתרונות חלופיים לילדיהם.

נאחל קיץ בטוח ובריא לכולם.

כיתת לימוד במועצה