הנחיות משרד החינוך למנהלי קייטנות - חל איסור לקיים פעילות לתלמידים בכיתה ה' ומעלה