סיכום ישיבת המליאה האחרונה של המועצה מיום 30.06.2020


תושבות ותושבים יקרים,

מצורף סיכום ישיבת המליאה האחרונה של המועצה, שהתקיימה ב 30.6 הכולל את סקירת ראש המועצה, החלטות המליאה שהתקבלו והתב״רים (תקציבים בלתי רגילים) שאושרו.

שבוע טוב.

סיכום מליאת המועצה 30.06.20.pdf