הזמנה לישיבת מליאת המועצה

שידור ישיבת מליאת המועצה מיום שלישי | 2.6.20 | בשעה 17:00 | באמצעות תוכנת ״זום״ 

על סדר היום:

  • דו״ח ראש המועצה
  • אישור פרוטוקולים
  • הטלת ארנונה והנחות לשנת 2021
  • אות ״יקיר המועצה״
  • תב״רים
  • חוק עזר (אזה״ת)(תיעול)
  • חוק עזר (סלילת רחובות)
  • חברים בוועדות
  • המשך העסקת רבנים בנוה ימין ואלישמע
  • ועדת השקעות

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן