יצירת קשר

כתובת: רחוב בית העם (מבנה יביל מדרום לבית העם)
דוא"ל:  teud.rh@gmail.com
הכתבות על הארכיונים נמסרות ע"י הארכיונאים המנהלים אותם.

למעבר לארכיון באתר האינטרנט של רמות השבים

אודות הארכיון

ארכיון רמות השבים, שהחל את פעולתו בשנת 2013 הוא המשך ופיתוח של ארכיון הוועד והמועצה המקומית רמות השבים. הארכיון  מכיל רשומות מימיו הראשונים של הכפר בסתיו 1933. המסמכים שנוצרו מהקמת היישוב נאספו, נשמרו וסודרו לראשונה בידי קלאוס גרטנר, מוותיקי הכפר. מזכירות הוועד המקומי (עד 1951) ומזכירות המועצה המקומית (עד 2004) וגם מזכירות הוועד עד היום, המשיכו בסידור המסמכים. במהלך כשמונים שנים הרשומות נאספו ותויקו. התיקים מוספרו, נרשמו ונארזו במכלים באופן מסודר אך ללא שיטת סידור ארכיונית תקנית. כתוצאה מפעולת השימור המתמשכת של הרשומות על פני כשמונים שנים, קיימים היום במגנזה ובארכיון כ-300 מכלים גדולים ודחוסים, המכילים חומר רב על תולדות הכפר ועל ההיבטים השונים של החיים בו. כאמור, החומר מסודר, אך אינו נגיש וסידורו אינו עונה לתקן הארכיוני העכשווי.

לקראת שנת השמונים של הכפר, בהשפעת הצעות של תושבות מתנדבות, נענתה הנהלת הכפר להצעה להפוך את מחסן הרשומות הגדול לארכיון תקני. לאחר שהועמדו לרשותנו התנאים הדרושים – החלה בשנת 2013 העבודה הארכיונאית. כשהחל הטיפול בחומר השמור התבררו הבעיות, והעיקרית שבהן בעיית השפה. בעשרים השנים הראשונות של הכפר נכתבו כל המסמכים בשפה הגרמנית, שכיום רובנו אינו שולט בה. סידורו הכולל של הארכיון מחייב תרגום של המסמכים, ותלוי בקצב התרגום, שכיום עומד על מתרגמת מתנדבת אחת! בעיה אחרת היא מצב המסמכים והצורך לנקותם מסיכות, מהדקי ברזל  ומזיקים אחרים.

לצד סידור החומר הישן על פי כללי הסידור הארכיוני, תיאורו והנגשתו להנהלת הכפר במידת הצורך, לציבור תושבי הכפר ולמתעניינים וחוקרים מבחוץ, קבענו יעדים נוספים לארכיון:

  1. הרחבת האוסף הארכיוני.איסוף מידע משלים באמצעות ראיונות בני משפחות המייסדים, העמקת הידע בנושאים הקשורים לפרקים שונים בתולדות הכפר ע"י שיחות ממוקדות עם אנשים בעלי עניין וידע או איתור ורכישת חומר רלוונטי בארכיונים אחרים (בייחוד בארכיון הציוני וארכיון המדינה).איסוף או סריקת תמונות מאלבומי המייסדים וצאצאיהם ליצירת פאזל חזותי גדול ורחב.
  2. איסוף חפצים מראשית ההתיישבות במטרה ליצור בבוא הזמן מעין מוזיאון מקומי אשר יציג את החיים במקום בעבר.
  3. לעורר בקרב התושבים (בוגרים ונוער) עניין בעברו של הכפר באמצעות פרסום תעודות וכתיבת סיכומים נושאיים על בסיס התעודות.
  4. תיעוד ההווה ושימור הרשומות אשר יעידו על הוויית החיים בכפר לדורות הבאים.

להשגת יעדים אלה יזמנו פינה קבועה בעלון הכפר. תחת הכותרת 'הבזקים מהעבר' מתפרסמת מדי חודש כתבה על נושא מעברו של הכפר, המתבססת על תחקיר במסמכים הקיימים ואיסוף מידע מהתושבים.

משימות נוספות בהן עסקנו היו :

  • הכנת  התחקירים וחיבור הכתובים בעברית ובאנגלית על שלטי  האתרים ההיסטוריים בכפר.
  • יזמנו אירועים לרגל מועדים היסטוריים כגון 75 שנים לבית העם, שצוין בקונצרט מרשים של התזמורת הקאמרית והמקהלה הקאמרית של ת"א, וקביעת שלט המנציח את חלקו של טוסקניני בבית העם.
  • יום הולדת 70 לחנוכת בריכת    השחייה הראשונה צוינה בתערוכת חוצות  במרכז הכפר.
  • בתחום השימור טופלו ושופצו מתקני השקיה בשיתוף המועצה לשימור אתרים, ומתנהלים מגעים לשימור 'ליפט' ראשונים והפיכתו למוזיאון קטן.
  • הקמנו בארכיון פינת זיכרון לחללי הכפר בשאיפה ליצור חדר זיכרון קבוע.

הארכיון נענה ברצון לפניות של אנשים אם לצרכים פרטיים ואם לצורך מחקרים.

כל הפעילות של המרכז לתיעוד ומורשת מתבצעת בהתנדבות של שלוש חברות הצוות הקבוע, המתרגמת ושתי מתנדבות הבאות מדי שבוע. אנחנו זוכים לשיתוף פעולה ותמיכה כספית של הוועד ושל 'העמותה של רמות השבים המתחדשת למען תושביה'.

לקביעת ביקור יש להתקשר ל:
טלפון: קווי – 09-8804399 ; סלולרי – איריס  050-8320123; תמר 054-4431795;  אסנת 054-4619439