את המועמדות על צרופותיה (אישור הועד והתקציב) יש להגיש לא יאוחר מיום 26.2.20 בשעה 12:00.

 לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אל אורן ביי, רכז הקיימות  בדוא"ל oren@dsharon.org.il או בטלפון 03-9000627

1
פרטי היישוב
2
חזון וייעדים
3
התחייבות

נא פרט/י בכמה מילים את חזון היישוב בכל הנוגע לגינון קהילתי

נא פרט/י בכמה מילים על התהליכים שהיישוב עושה ומתכוון לעשות בתחום של גינון בר קיימא

הפרויקט יכלול ליווי של כשנתיים ע"י אקולוגית היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון וכ-5 מפגשי עבודה אינטנסיביים עם ממומחה בתחום.

צוות הפרויקט צריך לכלול את האחראי על הנוי/שפ"ע בישוב, צוות הגינון, רכז המשק ונציג התושבים.

המפגשים יתקיימו במהלך שעות העבודה.

על ישוב המעוניין לקחת על עצמו את הנושא ולזכות בליווי במימון המועצה יש להתחייב על הפסקה מדורגת של השימוש בקוטלי עשבים במהלך שנת 2020 ועבודה משותפת של כלל הצוות (רכז משק, צוות הגינון, תושב פעיל) למשך שנתיים

במידה והמועצה תקבל את הצעתנו לקול קורא לליווי תהליך מעבר לגינון בר קיימא אנו מתחייבים: (חובה) שדה חובה

אנא סמן