את המועמדות על צרופותיה (אישור הועד והתקציב) יש להגיש לא יאוחר מיום 26.2.20 בשעה 12:00.

 לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אל אורן ביי, רכז הקיימות  בדוא"ל oren@dsharon.org.il או בטלפון 03-9000627

יחד עם טופס זה יש להגיש טבלת תקציב ואישור ועד היישוב.

העלאת הקבצים לאחר מלויים - בסוף טופס זה.

1
פרטים כללים
2
פרטים אישיים
3
הקבוצה המגישה
4
תקציר המיזם והרעיון המוצע
5
פרטים נוספים וצירוף מסמכים

 

 פרטי איש הקשר

פרטי איש קשר נוסף

הארגון במסגרתו יתבצע המיזם

 

(כולל תיאור כללי ופירוט הפעילות בשנתיים האחרונות).

(כמות הפעילים, יישובים, תפקידים ויכולות).

תיאור תמציתי של מהות המיזם, ייחודיות הרעיון וחשיבותו הסביבתית

היבטים פיזיים וחברתיים של המיזם

תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן

מסמכים מצורפים

יש להעלות את אישור ועד היישוב על הטופס המצורף בקישור הנ״ל

יש לעלות קובץ האקסל המכיל את פירוט תקציב המיזם