מבקר הפנים אחראי לבקר את פעילות המועצה וגופי הסמך -החברות הכלכליות והעמותות הקשורות.

תפקיד ביקורת הפנים לוודא, כי עבודת המועצה נעשית תוך קיום החוק והתקנות, טוהר המידות, ניהול תקין, יעילות וחיסכון בכספי ציבור, השגת יעדי המועצה ואגפיה ושמירה על האינטרס הציבורי.

תחומי אחריות

  • ביקורת פעולות המועצה וגופי הסמך;
  • בדיקת השימוש ודרכי החזקת כספי המועצה, הנהלת החשבונות ושמירת הרכוש;
  • מעקב אחר עבודתן של ועדות הביקורת ביישובי המועצה;
  • קבלה, בירור ומענה לתלונות הציבור.

מבקר הפנים הוא גם הממונה על תלונות הציבור.

הגשת תלונה

ניתן להגיש תלונה  באמצעות טופס מקוון, משלוח פקס ודואר רגיל (בהתאם לפרטי ההתקשרות לעיל).

לתשומת ליבך, על מנת לקצר את  מועד קבלת התשובה, מומלץ לשגר את תלונתך בטופס מקוון באמצעות אתר זה. ניתן גם להגיש התלונה ישירות למחלקה הרלוונטית במועצה.

הממונה על תלונות  הציבור רשאי לברר את התלונה או הפנייה בכל דרך שתראה  ואין הוא קשור להוראות שבסדרי הדין או  דיני ראיות.

 במקרים הבאים לא תתקיים בדיקה, אלא אם נמצאה הצדקה לכך:

  • בעניין התלוי ועומד בדיון בבית משפט או בבית דין, או בעניין שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.
  • תלונות המטופלות במקביל והמתבררות במשרד מבקר המדינה, במשטרה או בכל ראשות ציבורית אחרת.
  • תלונה אשר הוגשה כעבור שנה מיום האירוע.
  • תלונות אנונימיות.
  • תלונות המופנות אלינו לידיעה.

אין בהחלטותיו וממצאיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין בירור פנייה או תלונה כלשהיא, כדי להעניק למתלונן או לכל אדם אחר, זכות או סעד בבית משפט ואין בהחלטותיו כדי למנוע זכות או סעד שהפונה זכאי לו על פי חוק.

להגשת תלונה

שעות מענה טלפוני
ימים א'–ה' בין השעות 10:00 – 16:00
ניתן לתאם פגישה במשרדו של מבקר הפנים.

רו"ח רואי מסורי
מבקר פנים ונציב תלונות הציבור
03-9000690
054-4822392