אנשי עסקים עומדים על חתיכות של פאזלמרעיון לרישיון

בעל עסק יקר,

תהליך הרישוי הינו הליך מובנה ומסודר שנקבע בחוק רישוי עסקים וכן בצו רישוי עסקים  וחוקי העזר.

אנו ממליצים לבדוק את החובה בהוצאת רישיון עסק טרם פתיחתו , ולא לבצע שום צעדים בעלי משמעות כלכלית , לרבות שינויים בעסק קיים לפני בדיקה ואימות שאכן ניתן להוציא רישיון עסק בכתובת או במקום המיועד.

ניתן להעזר במידע בנושאים הבאים:

אז איך מתחילים ?

איך מתחילים ?כפי שלא כל האנשים אותו הדבר, גם כך העסקים אינם זהים וההתחיסות לכל אחד קשורה למהות העסק, אופיו, מיקומו וגורמים רבים אחרים.

בכדי להקל על התושב המתעתד להקים עסק, אנו מציעים לפנות באמצעות הטופס הרצ״ב לאחראי לרישוי עסקים במועצה כדי לקבל ייעוץ ראשוני לגבי האפשרויות להקמת העסק והדרישות אותם יש למלא.

לאחר קבלת הפרטים הראשוניים, יצור אחראי רישוי עסקים עמך קשר וביחד תוכלו לבחון האם ואיך ניתן להתקדם בתהליך.

לא למיותר לציין כי אין בשליחת הטופס משום התחיבות או חובה כלשהי והינה בגדר המלצה למעוניין בלבד.

טופס בקשה לחוות דעת מקדמית לרישיון עסק

יצירת קשר:

אלי ביוקראל
רישוי עסקים
03-9000609