ביישובי דרום השרון 11 בתי ספר יסודיים, הכוללים 140 כיתות שבהם לומדים  3,769 תלמידים מכיתה א' עד כיתה ו'.

בית הספר האזורי המקיף "עמי אסף" בבית ברל כולל חטיבת ביניים וחטיבה עליונה ולומדים בו 1,590 תלמידים.  בבית חינוך "ירקון״ לומדים 1,365 תלמידים. התלמידים מוסעים אל בתי הספר מ-31 יישובי המועצה. ביישובי המועצה 1,412 תלמידים הלומדים במוסדות חינוך שלא בבעלות הרשות, מהם 130 בחינוך המיוחד ויתרתם בחינוך הרגיל.

מספרם הכולל של תלמידי המועצה הוא כ-6,664 תלמידים.

מבנה בית ספר

בתי הספר בדרום השרון: