דרום השרון - משדרים ישיר אליכם
ישיבת מליאת המועצה האזורית לחודש אוקטובר 2021 
לצפייה בפייסבוק המועצה