צח"י בישובי המועצה

בעת מצב משברי (מלחמה, התקפת טילים, רעידת אדמה או כל אירוע חירום יישובי), אנו צפויים לאירועים הבאים: פצועים הרוגים, פגיעות נפשיות, פגיעה ברכוש, שרפות, פגיעה בתשתיות, חוסר מים ומזון, נתק בחשמל, נתק בתקשורת, חסימת דרכי הגישה ליישוב, לחץ ומצוקה של התושבים ועוד.

בכל אחד מישובי המועצה האזורית דרום השרון אמור לפעול צוות ייעודי שכזה שמטרתו לשמש כתובת לתושבי הישוב.
הצוותים מלווים על ידי אגף הבטחון של המועצה בנושא מוכנות מבצעית ועל ידי האגף לשירותים חברתיים בנושא חוסן וקהילה.

מוזמנים לפנות אלינו למועצה לטובת קבלת הכשרות בתחום זה:

קרמל לוי אירית
עו"ס מנהלת יחידת משאבי קהילה והתנדבות ומרכזת תחום החירום
053-3026957