טל פרץ
מנהלת בית ספר "אהרונוביץ'"
03-9005753

 
  מיקום בית הספר: יישוב נווה ירק, קריית המועצה.

לאתר בית הספר

"יוצרים יחד מקום ומשמעות לכל אדם"
משפט ההשראה שלנו ("כנפיים של קרמבו")

הסיפור הבית ספרי שלנו

בבית הספר שלנו מלמדים מורים שאוהבים ילדים. מורים קשובים, מסורים ואיכפתים, שרואים את הילדים.

הילדים משחקים במרחבים העשירים, בטבע, ובסביבות משחק שונות.
סביבות הלמידה מגוונות ומזמנות פעילויות רב גילאיות כגון: חונכות, גישור, קבוצות מטרה, מועצת תלמידים ועוד.

אנו פועלים על פי עיקרון של למידה והתפתחות מתמדת. הלמידה, הינה תהליך המתקיים במרחב הבין-אישי שבין הלומדים לבין אחרים משמעותיים (ויגוצקי).
כל מורה הינו מחנך, הפועל במרחב של אמון ומאפשר לילדים חוויות מעצימות בסביבה אוהבת ומכילה.

אנו מקיימים קשרי חברות ואיכפתיות עם בוגרי ביה"ס ובני משפחותיהם.
אנו מאמינים "ביצירת מקום ומשמעות לכל אדם", המאפשרים הוויה של שייכות והזדמנות להתפתחות אישית מותאמת.  

בית ספר אהרונוביץ תלמידים מעבדים את גינת בית הספר

בית ספר אהרונוביץ תלמידים במרחב כיתה א-ב

דברים שיש, וטוב שיש 

  • במרחבי ביה"ס סביבות למידה ומשחק חווייתיות: פינת לגו, משחקי קופסה, פינת מטבח מגרוטאות, פינת תיאטרון ותחפושות. סביבות אלה הן רב-גילאיות ומזמנות מפגש בלתי אמצעי לילדים.
  • במרחב כיתות א-ב סביבת למידה גנית, המאפשרת מעבר רך מהגן לכיתה א'.
  • ביה"ס הינו "קהילה של קהילות". קהילות מושביות הפועלות לקידום הסולידריות, הערבות ההדדית והחוסן הקהילתי.
  • עם הפנים לקהילה – במטרה לקדם את מטרות ביה"ס על פי עקרונות של שקיפות, הקשבה ודיאלוג מתוך הסכמה. 
  • התהליכים החינוכיים משלבים את החיים בסביבה הקרובה. סיורים לימודיים במושבים הקרובים ובשטחי החקלאות, לחיזוק תחושת השייכות והמשמעות של התלמידים בסביבת חייהם הטבעית והחקלאית. 
  • בית ספרנו מעודד הגשמת "חלומות" לילדים, למורים ולהורים.
  • בית ספרנו עטוף בטבע: צמחייה, ציפורים, חווה חקלאית, קרבה לירקון. 

מסיק זיתים, אצל משפחת שמילוביץ, נווה ירק

תרומה לקהילה יוזמת תלמידים, פרה בחוות קרן אור