1. תמי פרבר – מנהלת אגף הרווחה
  2. עדי שחר – מתן
  3. גילה פרין – ירקונה
  4. צפריר שחם – גני עם
  5. שגית בן ארי – צור נתן
  6. אייל צייג – מנהל אגף החינוך – מרכז הועדה