חברי הועדה:

מס שם הנציג יישוב/תפקיד
1

תמי פרבר   

מנהלת אגף הרווחה
2 עדי שחר   מתן
3

גילה פרין 

ירקונה 
4 צפריר שחם  גני עם 
5 שגית בן ארי  צור נת
6 מירית כץ  מנהלת אגף נוער תרבות וצעירים – מרכזת הועדה