תמונה נושאית נוף חקלאי בליווי הכיתוב תוכנית עבודה 2023 מועצה אזורית דרום השרוןאושר תקציב המועצה לשנת 2024

אמש אישרה מליאת המועצה פה אחד את תקציב המועצה האזורית דרום השרון לשנת 2024. השנה לראשונה בצל המלחמה ודחיית הבחירות לרשויות המקומיות, אושר התקציב בעיתוי זה, חודשים ספורים אחרי תחילת שנת התקציב.

תקציב המועצה השוטף עומד על סכום של 403,240 אלפי ₪ המהווה גידול של כ-2 ורבע מיליון ₪ לעומת התקציב של שנת 2023 ומשקף עליה של 26% בתקציב המועצה ב-5 השנים האחרונות.

גם השנה הנתח הגדול ביותר מהתקציב, סכום של 162 מיליון ₪ מופנה לטובת מערכת החינוך שלנו, באמצעותה נמשיך להעמיק ולממש פרויקטים משמעותיים בכל בתי הספר, גני הילדים ומעונות היום, נרחיב את מוסדות החינוך לחינוך המיוחד, נעשיר את תכניות הלימודים במרכז החדשנות ובחווה החקלאית ונרחיב תוכניות לימוד לגילאי לידה עד שלוש.

כמו כן, סכום של 50.5 מיליון ₪ יופנה השנה לתחום הביטחון והתפעול, כאשר תקציב משמעותי יופנה לביטחון הישובים לטובת רכישת ושדרוג אמצעי ביטחון ולהמשך יישום התוכנית האסטרטגית לביטחון. 

זו הזדמנות להודות לחברי וחברות המליאה הנבחרים, שהשתתפו בשבועות האחרונים במשך עשרות שעות בדיונים וסרקו את תוכניות העבודה של כלל האגפים במועצה בכלל תחומי הפעילות. 
תודות גם למנהלי האגפים והמחלקות במועצה שעבדו חודשים ארוכים על תוכניות העבודה כשברקע אתגרי המלחמה והמשק ובמאמץ להשאיר את המועצה כמועצה איתנה כלכלית, תוך חיזוק ושיפור השירות והתמודדות עם צרכי השעה.

וידאו ישיבת המליאה לאישור תקציב 2024

בסרטון: שידור ישיבת המליאה לאישור תקציב המועצה לשנת 2024 מיום 19 במאי 2024