תמונה נושאית נוף חקלאי בליווי הכיתוב תוכנית עבודה 2023 מועצה אזורית דרום השרוןתקציב המועצה לשנת 2023 אושר ברוב קולות!

מליאת המועצה אישרה את תקציב המועצה האזורית דרום השרון לשנת 2023.

השנה תקציב המועצה השוטף הוא הגדול ביותר בתולדותיה ועומד על סכום של 366,320,000 ₪ המהווה גידול של כ-20 מיליון ₪ לעומת התקציב של שנת 2022 ומשקף עליה של 36% בתקציב המועצה ב-5 השנים האחרונות. גם ההשקעה לתושב עלתה באופן משמעותי ב-5 השנים האחרונות- השנה סכום ההשקעה בתושב מהווה 31.5% יותר מסכום ההשקעה בתושב בשנת 2018.

גם השנה הנתח הגדול ביותר מהתקציב, סכום של 145 מיליון ₪ מופנה לטובת מערכת החינוך שלנו, באמצעותה נמשיך לממש פרויקטים משמעותיים, בהם הקמת מרכז לפיתוח צוותי חינוך, פיתוח המרכז הטיפולי הוליסטי, המשך שיפוץ ושדרוג מוסדות החינוך של ילדינו ועוד.
כמו כן תקציב משמעותי נוסף יופנה השנה לתחום התברואה, כאשר 25,693,000 ₪ המהווים 7% יותר מהתקציב בשנה החולפת יושקעו בתפעול ושיפור מערך התברואה, פינוי הפסולת והגזם.

עליה נוספת תבוא לידי ביטוי בתקציב הביטחון, להמשך יישום התוכנית האסטרטגית לביטחון וחיבור הישובים למוקד רואה.
נתח משמעותי מתקציב השירותים החברתיים יופנה לטובת השקעה בקהילת התושבים והתיקים ולצורך הקמת מנהלת ותיקים.

השנה נוסיף להשקיע יותר באגף ההנדסה בעבור פיתוח התשתיות שלנו ובאגף האסטרטגיה והישובים שיוביל את מאבקינו לשמירה על השטחים הפתוחים. נשקיע יותר באגף תרבות נוער וצעירים ובאגף הספורט, להרחבת הפעילות הקהילתית החשובה בתחומים אלה.

בשנה הקרובה, נוסף לסכום של כ-4 מיליון ₪ המופנים לישובים בעבור פיתוח, נעניק סכום של 6 מיליון ₪ מתקציב הפיתוח, לטובת המשך שיפור ושיקום תשתיות בישוב, כל ישוב על פי בחירתו, שיתווספו ל-18 מיליון ₪ שהופנו ב-2021 לישובים לצורך מטרה זו.

נמשיך גם השנה לפעול לשיפור השירות לכל תושבות ותושבי המועצה ולהגשמת יוזמות וחלומות ישנים וחדשים בעבור קהילות דרום השרון.

שמחים להציג ולהנגיש לכם באתר המועצה ובאופן שקוף את תוכנית העבודה מקושרת התקציב לשנת 2023 ואת שידור ישיבת המליאה.

תקציב המועצה

להורדת הקבצים המופיעים מטה בתצורת pdf ישירות למחשב לחץ/י על הקישור הרצוי:

וידאו ישיבת המליאה לאישור תקציב 2023

בסרטון: שידור בפייסבוק המועצה מישיבת המליאה מיום 27 בדצמבר 2022.