תקציב 2020

אושר תקציב המועצה לשנת 2020

ביום שלישי האחרון [17.12.19] אישרה מליאת המועצה האזורית דרום השרון פה אחד את תקציב המועצה ואת תכנית העבודה לשנת 2020.

התקציב עומד על 319.75 מיליון ₪ (אל מול 312 מ׳ ₪ לשנת 2019) מתוכו 46 אחוזים מוקדשים לחינוך.

ראש המועצה, אושרת גני גונן הציגה בדיונים את מטרות המועצה, היעדים המרכזיים והדגשים לשנת 2020:

אנו מסיימים מסע מורכב ומאתגר לגיבוש התקציב לשנת 2020, מסע לו שותפים לדרך חברי מליאת המועצה, מנהליה ועובדיה, המביא בחשבון את הצרכים והאתגרים, החזון והיעדים.

תקציב המועצה מבקש להגשים את חזון המועצה, מטרותיה והיעדים המרכזיים שלנו :

  • פיתוח וחיזוק המושבים, הקיבוצים והישובים הקהילתיים שלנו, שימור צביונם החקלאי קהילת
  • קידום החינוך
  • שמירה על השטחים הירוקים והפתוחים
  • חיזוק האיתנות הפיננסית של המועצה ופיתוח אזורי מסחר ותעשייה חדשים
  • הענקת שרות איכותי לצד פיתוח שירותים חדשים במענה לצרכי התושבים והישובים
  • קידום הקיימות ואיכות הסביבה
  • קידום פתרונות תחבורה
  • וחיזוק הקהילה שלנו.

כל זאת לאור עקרונות מנחים כשקיפות, חדשנות, יזמות, שיתוף פעולה והתייעלות.
בהצלחה!