בסוף שבוע שעבר אישרה מליאת המועצה את תקציב המועצה לשנת 2016, בהיקף של 271.95 מיליון ₪. תקציב המשקף גידול של 3.84% אל מול התקציב הראשוני שאושר לשנת 2015 בסך 261.9 מיליון ₪.

תקציב החינוך, הנוער והספורט מסתכם בכ-105 מיליון ₪, כ 40% מתקציב המועצה, ומשקף המשך מתן עדיפות להשקעה במערכת החינוך של המועצה.

זו השנה העשרים ברציפות בה לא תעלה הארנונה במועצה מעבר לשיעור המינימום הקבוע בחוק, השנה 1.27%. המועצה תמשיך במתן הנחות לגימלאים ולזכאים בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק ועל פי החלטות מליאת המועצה.

במסגרת התקציב החדש ניתן ביטוי לגידול במספר תושבי המועצה, העומד כעת על כ 31,000, התקציב משקף גם גידול במספר התלמידים במערכת החינוך שלנו.

נמשיך ונפעל לשמר את רמת השירותים לתושבים והסיוע לישובים באמצעות החזרים מארנונה המועצה בנוסף לארנונת הועדים המקומיים שתועבר במלואה לישובים. נמשיך בפעולות התייעלות וחיסכון על מנת לשמור על מסגרת התקציב. מזה 18 שנה מסיימת המועצה את פעילותה באיזון תקציבי, ואנו צופים גם שנת 2015 תסתיים באיזון תקציבי.