אושר תקציב המועצה לשנת 2014
מליאת המועצה אישרה את תקציב המועצה לשנת 2014 בסך כולל של כ-248 מיליון ש"ח

התפלגות התקבולים:

 • ארנונה 40% 
 • משרד החינוך 23% 
 • משרדי ממשלה 3%
 • הכנסות עצמיות 30%

התפלגות ההוצאות:

 • פעולות רווחה 7%
 • שכר רווחה 1% 
 • שכר כללי 10%
 • מימון ומלוות 4%
 • פעולות כלליות 40%
 • שכר חינוך 14%
 • פעולות חינוך 21%
 • הנחות 3%

 להורדת מסמך תקציב המועצה לשנת 2014 בקובץ בתצורת PDF