בסרטון: "מועצה אזורית דרום השרון - שומרים על הירוק של כולנו"
ראש המועצה ותושבים מסבירים על חשיבות המועצה כאחת הריאות הירוקות האחרונות במחוז מרכז, ומציגים אתרי טבע ונחלים לאורך המסדרון האקולוגי בתחום המועצה.