הטיפול במשפחה מהווה את עיקר הטיפול של המחלקה מתוך תפיסה מקצועית שהתא המשפחתי הוא המקור הטבעי להתפתחות בני המשפחה והיעד העיקרי אליו צריך להיות מוכוון הסיוע הרגשי והחומרי. המחלקה מספקת מענים טיפוליים וחומריים למשפחות או זוגות במשבר ובמצוקה המבקשים חיזוק. הטיפול במשפחה נעשה ע“י עובד סוציאלי במטרה לשפר את התפקוד האישי, המשפחתי והחברתי, מתוך ראייה מערכתית, תיווך והפנייה לגורמי סיוע בקהילה או מחוצה לה ותוך בניית תוכנית טיפול ייחודית לכל משפחה.

שירותים: