בן ארצי לילי 
עו"ס משפחות מתן, עו"ס לסדרי דין
ועו"ס למניעת אלימות במשפחה
03-9000666

ענבל פלד
עו"ס משפחות צור יצחק
ועו"ס למניעת אלימות במשפחה
03-9000628
 

אודות היחידה

תחום אלימות במשפחההחיים והתפקוד במסגרת המשפחה, עשויים להיות לחוצים ולא פשוטים.
 

כל אחד מחברי המשפחה חווה לעיתים משבר וזקוק לתמיכה ועזרה בכדי להחלץ ממנו. ברוב המקרים, המשפחה נחלצת ממעגל המשבר בעצמה או בתמיכת סביבתה הקרובה.

אולם לפעמים, משפחות נקלעות למשבר כה חריף עד שהן מתקשות להמשיך ולתפקד כמסגרת בריאה ומתחילות להופיע תופעות של אלימות, הזנחה וסיכון.

אלימות במשפחה היא בעיה ציבורית-חברתית, שאינה מייחדת מגזר ספציפי והשפעותיה ניכרות בטווח הקצר והארוך כאחד. אלימות במשפחה הינה תופעה שלילית ומזיקה ויש לגנותה על כל צורותיה.

משפחות רבות סובלות מאלימות פיזית, מינית, מילולית, פסיכולוגית והטרדה מאיימת. אלו התנהגויות אסורות על פי החוק ומוגדרות כעבירות פליליות. אלימות היא תופעה חברתית חמורה הפוגעת בכל שכבות האוכלוסייה.

משרד הרווחה, בשיתוף משרדי ממשלה שונים וארגונים, מפעיל ומפתח שירותי הגנה וטיפול למשפחות נפגעות אלימות והנתונות במצבי מצוקה ומשבר. משרד הרווחה מטפל באוכלוסיות הבאות:

  • אלימות בין בני זוג נשואים ושאינם נשואים
  • אלימות כלפי ילדים ע"י הוריהם.
  • אלימות כלפי הורים ע"י ילדים
  • אלימות בין קשישים וכלפי קשישים על ידי בני משפחתם או מטפלים
  • אלימות בין אחים
  • ילדים ומתבגרים החשופים ועדים לאלימות במשפחתם

היחידה מעניקה מענה טיפולי לפניות בנושא אלימות בין זוגית. מטרת הטיפול הינה חיזוק והעצמה של משאבים פנימיים וחיצוניים, עיבוד רגשי ורכישת כלים שיאפשרו התחזקות ושינוי דפוסים מקובעים על מנת לצאת ממעגל האלימות.

מפאת רגישות הנושא, קיימת סודיות מוחלטת.
הטיפול כרוך בתשלום סמלי, עפ"י הוראות משרד הרווחה.

שעות הפעילות: ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00.
למענה בשעת חירום לאחר שעות הפעילות ניתן לפנות למוקד המועצה.