תכנית להב"ה (למען הנוער במצבי סיכון במרחב הכפרי) הינה תכנית בין משרדית של האגף לשירותים חברתיים ואגף חינוך.

התוכנית נועדה לאתר בני נוער בסיכון ולסייע בשילובם במסגרות נורמטיבית של לימודים, חברה וקהילה, וזאת מבלי להפרידם מקבוצת השווים שלהם. התוכנית דואגת לפיתוח והפעלת מענים פרטניים וקבוצתיים ייחודיים לצרכים של בני הנוער והוריהם על ידי בניית התאמת חליפה אישית לכל נער על-פי צרכיו בתחום הלימודי, בתחום החברתי ובתחום הרגשי.

בנוסף, פועלת למניעת התנהגויות סיכון לכלל בני הנוער במועצה האזורית ולהוריהם.

שירי פוקס רוזן
מנהלת המחלקה לילד ונוער בסיכון
03-9000682