דרום השרון - משדרים ישיר אליכם
ישיבת מליאה חגיגית לרגל ראש השנה תשפ״ב
חלק ראשון - הרמת כוסית לחג בהשתתפות חברי המליאה ויושבי ראש ועדי הישובים
חלק שני - מליאת המועצה האזורית
לצפייה בפייסבוק המועצה