דרום השרון - משדרים ישיר אליכם
ישיבת מליאת המועצה ליום 29 יוני 2021.

סיכום מליאת המועצה מיום 29.06.21
לצפייה בפייסבוק המועצה