דרום השרון - משדרים ישיר אליכם

 ישיבת מליאה לאישור תקציב שנת 2023 - בשידור חי מהמועצה האזורית דרום השרון 
למעבר לצפייה בשידור הישיבה בפייסבוק לייב