דרום השרון - משדרים ישיר אליכם 
 ישיבת מליאה חגיגית לאישור תקציב 2021 
לצפייה בפייסבוק המועצה