שידור ישיבת מליאת המועצה, מיום שני  14.9.2020, אולם התרבות החדש.

על סדר היום: 

 • סיור באולם הכנסים החדש
  אסיפה כללית של העמותה לקידום החינוך
  •  אישור דו״חות כספיים
 • מליאת הועדה לתכנון ובניה
  • ערר לועדה הארצית על דחיית התנגדותנו בנושא הרחבת כביש 5233
 • מליאת המועצה
  •  הרמת כוסית לחג
  •  אישור פרוטוקול 10/20
  •  הנהגת הורים למשפחות מיוחדות בדרום השרון
  •  מענה לשאילתות
  •  בית עלמין מטרופוליני
  •  תכנית הקדמת המימון של תקציבי הפיס
  •  ערר לועדה הארצית על דחיית התנגדותנו בנושא הרחבת כביש 5233
  •  תב״רים

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן