דרום השרון - משדרים ישיר אליכם
ישיבת מליאה לחודש יוני 2022 - בשידור חי
להורדת סיכום ישיבת המליאה האחרונה של המועצה שהתקיימה ביום שלישי 14.6
הסיכום כולל את סקירת ראש המועצה והחלטות המליאה שהתקבלו כולל התב״רים (תקציבים בלתי רגליים) שאושרו.

למעבר לצפייה בשידור הישיבה בפייסבוק לייב