דרום השרון - משדרים ישיר אליכם
יישיבת מליאה לחודש מרץ 2022 - בשידור חי בפייסבוק המועצה
לצפייה בפייסבוק לייב