שידור ישיבת מליאת המועצה מיום שלישי | 03.08.20 | בשעה 17:00 | באמצעות תוכנת ״זום״ 

לצפייה בפייסבוק המועצה לחצו כאן