דרום השרון - משדרים ישיר אליכם
ישיבת מליאה לחודש נובמבר 2021 - בשידור חי
לצפייה בפייסבוק לייב

סיכום מליאת המועצה מיום 02.11.21