דרום השרון - משדרים ישיר אליכם
ישיבת מליאה לחודש אוגוסט 2022

למעבר לצפייה בשידור הישיבה בפייסבוק לייב