דרום השרון - משדרים ישיר אליכם
יישיבת מליאת המועצה לחודש יוני 2021.

לצפייה בפייסבוק המועצה