דרום השרון - משדרים ישיר אליכם
יישיבת מליאה לחודש פברואר 2022 - בשידור חי
לצפייה בפייסבוק לייב